Het Praktijkhuis Schoten

Relatietherapie

Wij bieden de hulp die jij en je partner nodig hebben om jullie relatie te verstevigen en te verdiepen.

In relaties ontstaan patronen die er voor zorgen dat je als koppel altijd op hetzelfde punt terechtkomt. Er ontstaat dan een conflict en na verloop van tijd lijken er alleen nog maar lastige momenten te zijn. Het kan heel moeilijk zijn om zonder hulp van buitenaf uit zulke patronen te raken.


In relatietherapie gaan we naar deze patronen kijken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Vaak is er niet één schuldige: beide partijen moeten verantwoordelijkheid voor hun stuk van het patroon opnemen. We gaan dan op zoek naar waardoor zulke patronen ontstaan en hoe we er anders, constructiever, mee kunnen omgaan.


Wanneer de reden(en) voor de moeilijkheden duidelijker worden, kan er op een meer respectvolle en liefdevolle manier met elkaar worden omgegaan. Zo komt er uiteindelijk terug ruimte voor datgene wat jullie oorspronkelijk voor elkaar heeft doen kiezen.


Bij Het Praktijkhuis doen we relatietherapie met 2 therapeuten. Deze manier van werken heeft als voordeel dat het patroon waar jullie in verstrikt zijn geraakt vaak veel sneller duidelijk wordt. Er kan dus ook sneller en doelgerichter naar een oplossing gewerkt worden. Daarnaast heeft het ook als voordeel dat de meerzijdige partijdigheid, die onontbeerlijk is tijdens relatietherapie, niet in het gedrang komt.

Zoals elke begeleiding begint een traject relatietherapie ook met een intakegesprek om jullie hulpvraag en verwachtingen duidelijk te krijgen.
Contacteer ons om een intakegesprek voor relatietherapie in te plannen.


Het tarief voor een gesprek relatietherapie van 60 min met twee psychotherapeuten bedraagt € 190.

Afhankelijk van je mutualiteit is hier vaak nog een stukje terugbetaling mogelijk.