Het Praktijkhuis Schoten

Groepstherapie

Wat je ook meemaakt, je bent niet alleen.

De steun van een groep kan helpen bij je herstel.

Een groep helpt je om in een veilige omgeving te experimenteren met datgene waar je in de buitenwereld tegen aanloopt.Je mede groepsleden helpen je om stappen te zetten die je een individueel traject moeilijker zet omdat je de interactie van de andere groepsleden daar niet hebt.

Een groep is erg ondersteunend en versterkend voor jouw individuele proces.


Kortom, we gaan je blik op jouw situatie verruimen met als doel dat er vanuit die ruimere blik verandering optreedt. Het is een bewustmakingsproces van datgene wat er in het begin al aanwezig was, maar nog niet zichtbaar of duidelijk

Op regelmatige basis starten er bij Psychopraktijk Schoten groepstrainingen of psychotherapeutische groepen rond bepaalde thema's.

Deze kunnen verschillende vormen aannemen, maar worden steeds door een van onze professionele hulpverleners begeleid.