Het Praktijkhuis Schoten

Individuele therapie

Loop je vast in het leven?

Onze psychotherapeuten en psychologen helpen je graag weer op weg.

Bij een therapie in Het Praktijkhuis staat de relatie en het contact tussen cliënt en therapeut centraal.


Vanuit wat ons opvalt in dit contact, proberen we om jou als cliënt(e) bewuster te maken van bepaalde patronen. Dit doen we door je gewaarzijn over je situatie te vergroten. Door je gewaarzijn te vergroten, kan je bewuster handelen en bewuster keuzes maken. Je wordt je dus meer bewust van wat er in je situatie aan de hand is.


De bedoeling is om eerst binnen de veilige omgeving van de therapieruimte, maar later ook daarbuiten te experimenteren met gedrag waarvan je daarvoor nog geen besef of gewaarzijn had. Dit gedrag is dan jouw nieuwe antwoord op je situatie.


Kortom, we gaan je blik op jouw situatie verruimen met als doel dat er vanuit die ruimere blik verandering optreedt. Het is een bewustmakingsproces van datgene wat er in het begin al aanwezig was, maar nog niet zichtbaar of duidelijk.


Als therapeut kijken wij niet naar een cliënt(e) als iemand met een psychische ziekte, maar wel als iemand die op een voor hem/haar zo adequaat mogelijke manier antwoord biedt op datgene wat er zich in zijn/haar omgeving voordoet. We onderzoeken samen hoe het komt dat je angstig, gespannen, depressief, … bent en we kijken of het mogelijk is om een ander passend antwoord op jouw situatie te formuleren.

Wij focussen ons op personen die op een bepaald moment in hun leven zijn vastgelopen.

Het gaat dan voornamelijk over personen vanaf 16 jaar die op één of meerdere domeinen in hun leven zorgen of moeilijkheden ondervinden.


Wij kunnen je helpen wanneer je problemen ervaart binnen verschillende thema's:

 • problemen in het persoonlijk functioneren
 • relatieproblemen
 • depressie
 • angsten
 • burn-out
 • bore-out
 • zingeving
 • stressklachten
 • opvoedingsproblemen
 • verlieservaringen
 • trauma
 • LGBTQIA+ gerelateerde vragen
 • ...


Je wilt graag hulp, maar misschien weet je niet waar te beginnen. Ons team van experten staat voor je klaar.

Vind je het moeilijk om zelf een therapeut te kiezen? Contacteer ons en we bekijken samen wie het beste bij jou en je hulpvraag past.